Navigace

Obsah

Zpět

Oprava chodníku podél silnice II/428, Troubky

Název projektu: Oprava chodníku podél silnice II/428, Troubky

Reg,číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009084

Popis projektu: Oprava chodníku podél silnice II/428, Troubky Předmět projektu: Rekonstrukce chodníku podél komunikace III/42825 v obci Troubky - Zdislavice tak, aby odpovídal podmínkám pro bezbariérové využívání a trasa se tak zpřístupnila také osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Cíl projektu: Umožnit osobám se s níženou schopností pohybu  orientace pohyb po chodníkovém tělese vedoucím také k zastávce autobusové dopravy.  Toho bude dosaženo rekonstrukcí chodníkového tělesa tak, aby plnilo tuto funkci a přispívalo i ke zvyšování bezpečnosti dopravy. Výsledký projektu: Dojde ke zvýšení bezpečnosti podél komunikace III/42825 v obci Troubky - Zdislavice a zpřístupnění komunikace pro pěší osobám se sníženou schopností pohybu  orientace.

Financování: Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Oprava chodníku podél silnice III/42825

Vyvěšeno: 6. 3. 2019

Datum sejmutí: 1. 6. 2019

Zpět