Obsah

Vážení spoluobčané

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Ondřej Varaďa, starosta obce

Aktuality

04.04.2020

Ukliďme Česko 2020

Opět se i v naší obci uskuteční celorepubliková akce s názvem ukliďme Česko.

Detail Důležité termíny

18.03.2020

Hlášení 18.3.2020

Od 19. března 2020 jsou dle nařízení vlády obchody s potravinami mezi 10:00 až 12:00 přístupné pouze pro seniory starší 65 let.

Detail Hlášení

18.03.2020

Hlášení 18.3.2020

Od 19. března je nařízením vlády zakázán pohyb všech osob na veřejných prostranství bez jakékoliv ochrany dýchacích cest ( respirátor, ústenka, rouška, šála apod, ). Při neuposlechnutí lze pokutovat dle krizového zákona až částkou 20.000 ,- kč.

Detail Hlášení

17.03.2020

Hlášení 17.3.2020

Obec Troubky-Zdislavice v rámci hygienických opatření s platností dnešního dne ZAKAZUJE vstup do obchodu s potravinami bez roušky případně jiné ochrany úst Obec Troubky-Zdislavice apeluje na občany, aby při pohybu v obci nosili jakékoliv ochrany úst. Dále Obec Troubky-Zdislavice upozorňuje zákonné zástupce dětí, že v době nouzového stavu není vhodné s dětmi navštěvovat, chodit a zdržovat se ve veřejných prostorách, obchodech a službách. V souvislosti s Usnesením vlády č.98/2020, bodem č.II. má obec povinnost osobám starším 70 let zajistit pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Zájemci se mohou telefonicky hlásit na telefoním čísle 724 190 785.

Detail Hlášení