Obsah

O obci Troubky - Zdislavice

budovaTroubky - Zdislavice leží asi 14 km jihozápadně od Kroměříže v kopcovitém terénu na okraji Litenčické pahorkatiny, která se rozkládá mezi Slavkovem a Kroměříží. Společná katastrální výměra obcí je kolem 1060 hektarů. V obci stála škola, která byla zrušena v roce 1975. Po zániku školy našla budova své uplatnění jako MNV (místní národní výbor) a nyní je sídlem obecního úřadu. Po roce 1989 je v obci voleno devítičlené zastupitelstvo, které se stará o chod obce. Počet obyvatel  454 ke dni 1.1.2018

Novinky

15.07.2019

Zábava Zdislavice

Sbor dobrovolných hasičů Zdislavice zve srdečně všechny občany na hasičskou zábavu, která se uskuteční v sobotu 20 července od 20 hodin v sokolské zahradě ve Zdislavicích. Tobola a bohaté občerstvení zajištěno. K poslechu a tanci hraje Hallo Band Mysločovice.

Detail Hlášení

15.07.2019

Oslavy 670 let Zdislavic

Obec Troubky-Zdislavice, sbor dobrovolných hasičů Zdislavice a myslivecký spolek Háj Troubky-Zdislavice zvou srdečně občany z obou obcí na oslavy 670 let od první zmínky o obci Zdislavice, které proběhnou tento víkend 20 a 21 července v sokolské zahradě ve Zdislavicích. Při této příležitosti bude zpřístupněn areál hrobky i zámku a na středisku volného času proběhne výstava proměny Zdislavic. V areálu sokolské zahrady proběhne doprovodný program, bohaté občerstvení je zajištěno. Po celé odpoledne bude hrát dechová hudba Morkovčanka.

Detail Hlášení

15.07.2019

Dovolená Mudr. Obr

Vážení občané v termínu od 15 do 19 července bude ordinace uzavřena.

Detail Hlášení

02.07.2019

Informace o obnovení dodávek el. energie.

Pozor: Dnes kolem 21 hodiny by mělo dojít k obnovení dodávek elektrického proudu pro obec Zdislavice.

Detail Hlášení

02.07.2019

POZOR!!!

Informace o dodávkách ele.energie.

Detail Hlášení