Obsah

Obecně závazné vyhlášky.

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Troubky-Zdisalvice č.01/2011 o místních poplatcích 1.4.2010
Obecně závazná vyhláška obce Troubky-Zdisalvice č.02/2012 o místních poplatcích 13.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce Troubky-Zdislavice č.3/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 13.12.2013
Obecně+ závazná vyhláška obce Troubky-Zdislavice č.4/2013, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Troubky-Zdislavice 13.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Troubky-Zdislavice č.5/2012, kterou se vydává Požární řád obce 13.12.2013

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 1 - 5. 11. 2018

 

Usnesení č. 12 - 24.7.2008

Usnesení č. 11 - 9.4.2008
Usnesení č. 19 - 16. 9. 2009
Zápis ze dne 16. 9. 2009
Usnesení č. 18/a/2009 - 23.7. 2009
Usnesení č. 21/2010 - 17.3. 2010
Usnesení č. 2 - 17.3.2010 - dodatek
Usnesení č. 3 - 17.3.2010 - dodatek
Usnesení č 25/2010 ze dne 29.9.2010
Usnesení č 252010 ze dne 29.9.2010 - dodatek
Zápis z veřejného zaseadání 29.9.2010
Zápis z veřejného zaseadání 29.9.2010 - snímek 007
Zápis z veřejného zaseadání 29.9.2010 - snímek 006
Zápis z veřejného zaseadání 29.9.2010 - snímek 005
Zápis z veřejného zaseadání 29.9.2010 - dodatek
Zápis z veřejného zaseadání 29.9.2010 - dodatek
Zápis z veřejného zaseadání 29.9.2010 - dodatek
Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 10.listopadu 2010 - strana 1
Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 10.listopadu 2010 - strana 2
Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 10.listopadu 2010 - strana 3
Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 10.listopadu 2010 - usnesení
Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 10.listopadu 2010 - dodatek
Zápis z veřejného zasedání 15.12.2010 - snímek 005
Zápis z veřejného zasedání 15.12.2010 - snímek 004
Zápis z veřejného zasedání 15.12.2010 - snímek 003
Zápis z veřejného zasedání 15.12.2010 - snímek 002
Usnesení č 27/2010 z 15.12. 2010 - snímek 006
Usnesení č 27/2010 z 15.12. 2010 - snímek 007

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty